Det här är vi

Välkommen till den svenska delen av Connecting Consciousness (CC). Vi är en växande, internationell organisation som vill förändra världen till det bättre! I Sverige är vi ca 50 medlemmar i dagsläget.

CC försöker stödja människor i den processen som det innebär att ”vakna” till världen runt dem. Att utveckla sin förståelse för vem de är och deras sanna position i världen, och därmed hjälpa mänskligheten och allt liv att gå framåt på ett positivt sätt. Organisationen menar att många av de rådande strukturerna i samhället inte nödvändigtvis är positiva för vare sig människor eller planeten, och vårt syfte är att lösa de globala utmaningar som vi står inför genom fysisk och andlig utveckling och utbildning.