Välkommen

Välkommen till den svenska delen av Connecting Consciousness (CC). Vi är en växande, internationell organisation som vill förändra världen till det bättre! I Sverige är vi ca 50 medlemmar i dagsläget. Vi som är koordinatorer i CC Sweden heter Maria och Ray.

CC försöker stödja människor i den processen som det innebär att ”vakna” till världen runt dem. Att utveckla sin förståelse för vem de är och deras sanna position i världen, och därmed hjälpa mänskligheten och allt liv att gå framåt på ett positivt sätt. Organisationen menar att många av de rådande strukturerna i samhället inte nödvändigtvis är positiva för vare sig människor eller planeten, och vårt syfte är att lösa de globala utmaningar som vi står inför genom fysisk och andlig utveckling och utbildning.

Hur gör vi det?

Genom 3 sammanlänkade mål:

  • Skapa C.C. nätverk: genom lokala, nationella och internationella andliga grupper.
  • Att dela kunskap: genom utbildning, forskning och debatt; avslöjar sanningen och därmed öka medvetenheten och informera människor.
  • Förena röster: Tillsammans är vi starka och kan ändra allmänna attityder samt påverka regeringen. Genom att uppmuntra och ställa frågor som möjliggör debatt.

Bli medlem

Så här säger Simon om vilka som får vara med:

"CC is not the local chess club, which means that we replace the ability of strategic chess thinking with the wish to become spiritual. In other words, everyone with a strategic mind might want to join a chess club, but only spiritual people will be allowed to join CC. You don’t have to be psychic, you don’t need to remote view, you don’t need to have seen aliens, etc, etc. All I ask of you is that you see the truth, turn away from the evil that controls this planet and work with me and others to strive for a far better future."

Allt det där kanske låter som högtravande floskler, men i praktiken innebär det att vi då och då ses, ordnar gemensamma meditationer och bjuder in olika gästföreläsare, som ex. Ole Dammegard.

Det råder ingen plikt att delta i möten eller att engagera sig mer än man känner att man orkar, men en förutsättning för en fungerande grupp är att alla känner sig trygga med varandra. Innan vi släpper in några nya i gruppen har vi som praxis att att någon eller några av medlemmarna, hälsar välkommen via ett kort Skyptesamtal.

Att bli medlem är kostnadsfritt och allt arbete sker ideellt. För att registrera dig som medlem: https://intccg.com/intccg/page/registration.php

Varmt välkommen!
Maria och Ray, svenska koordinatorer